SZOLGÁLTATÁSAINK

ESEMÉNYEK
„TRIO-BAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT 2010-2011" konferencia

Prezentációk:

Ferenczi Andrea, az MNKSZ elnöke
 
a TRIO-BAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT 2010-2011" Konferencián a Parlamentben elmondott köszöntőjében kiemelte a trió együttműködésben rejlő rendkívüli lehetőségeket az egymástól való tanulásra, a prioritások megbeszélésére, legjobb gyakorlatok átadására annak céljából, hogy az Európai Unió esélyegyenlőségi politikája érdemben gazdagodhasson. Az együttműködés előnyei mellett az elnök asszony rámutatott Magyarország kiemelt felelősségére az egy év múlva betöltendő EU elnökségi poszt kapcsán, amely hazánk számára 2004-ben elnyert európai uniós tagsága során az első igazi megmérettetés lesz. Ferenczi Andrea hangsúlyozta továbbá a Konferencia nemzetköziségét és relevanciáját euró atlanti viszonylatban is. Mint elmondta,  a következő napokban részt vesz majd az ENSZ nőügyi ülésszakán (CSW) és szeretné elérni, hogy a spanyol-belga-magyar EU elnökség kapcsán legyen majd alkalom arra, hogy az esélyegyenlőség kérdésében közösen felhalmozott tudást az ENSZ-ben is bemutathassák.

Életrajz letöltése (PDF)

 
 

Hajós Katalin, az AEGIS Media Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
Az MNKSZ alapító tagja és elnökségi tagja, média szakértő

 
NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL" konferencián a Parlamentben a nők és a média viszonyát kettős szempontból elemezte: a nők médiabeli reprezentációja és a női médiafogyasztás szempontjából. A nők médiabeli megjelenését érő sok kritika kapcsán Hajós Katalin elmondta: „Mi magunk is erősítjük a felszínes reprezentációkat, hiszen mi is ezeket nézzük". Bár már talán nem oly meghatározó mértékben, ugyanis egyre kevesebbet nézzük a hagyományos nagy csatornákat, és egyre többet a specifikus kábelcsatornákat - árulta el Hajós Katalin. A rádió és a nyomtatott sajtó tekintetében egyelőre még mások a preferenciák: a könnyű szórakoztató műsorokat hallgatjuk leginkább, és az olcsó, eldobható lapokból vesszük a legtöbbet, a napilapokat pedig szinte egyáltalán nem vásároljuk meg. Jó hír ugyanakkor, hogy ma Magyarországon az Internet-penetráció már 49%-os, és a nők több mint fele naponta használja a világhálót. A nők médiabeli reprezentációját illetően van ok az elégedetlenkedésre, mivel többnyire egysíkú, idealizált és fiatal, tradicionális szerepekben és emocionális helyzetekben történő ábrázolásokról van szó. Ami hiányzik, az a teljesítmény megmutatása, a szakértői szerepkör hangúlyozása - fejtette ki az AEGIS ügyvezető igazgatója. Konklúzióként elmondta: „Színes a világ, színesek a szerepeink is, ezt szeretnénk viszontlátni a médiában".

 

 

Lynn Gardner Heffron
A kisebbségek és a nők jogaiért küzdő szervezet, a Diversity Spectrum társ-alapítója és elnöke.
Az MNKSZ mint ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal rendelkező civil szervezet képviseletét látja el az ENSZ-ben New York-ban.
 

2008-ban és 2009-ben előadást tartott a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség „Legjobb Női Munkahely" díjak átadásával egybekötött konferenciáin a Parlamentben.

Lynn Gardner Heffron, a Diversity Spectrum Corporation alapítója és elnöke beszéde elején fontosnak tartotta kihangsúlyozni, milyen nagyszabású érdeklődés övezi magyarországi látogatását néhány, az esélyegyenlőség iránt elkötelezett amerikai nagyvállalat, például az Ernst&Young és a US Coast Guard részéről, akikkel hazatérte után tanácskozni fog budapesti tapasztalatairól. „Egy valódi globális ügyről van szó" - jelentette ki Ms. Heffron. „Ha életre szóló karriert szeretnél, jelezd a munkahelyeden, hogy képzéseken és tréningeken szeretnél részt venni - tanácsolta Ms. Heffron -, melyeknek sokféle formája lehet; ilyen péládul a mentorálás vagy a fordított mentorálás (amikor fiatalabb kollégák tanítanak idősebb kollégákat)". A cél az, hogy a nők a férfiaktól való függéstől fokozatosan megszabadulva független emberek legyenek. Ehhez mindenekelőtt bátorságra és erőre van szükségük - mondta Ms. Heffron. A Diversity Spectrum elnöke biztatásként az amerikai történelem két olyan korszakát hozta fel, melyek hozzásegítették a nőket az esélyegyenlőség kiteljesítéséhez: az 1848-as nőjogi mozgalom Elizabeth Cady Stanton vezetésével, illetve a Barack Obama beiktatásával és a „Yes we can" politikai mantrával fémjelzett legújabb korszak. Ms. Heffron arról is beszélt, hogy jelenleg az USA-ban a diverzitás és az inklúzió azok a jelszavak, melyeket a munkáltatók igyekeznek zászlajukra tűzni annak fényében, hogy a családok jövedelmének már 45%-a származik a nők bevételeiből, és hogy az amerikai nőknek már 76%-a jelen van a munkaerőpiacon. A diverzitás ugyanakkor nem csak faji szempontból nyilvánul meg - tette hozzá a diverzitás szakértő -, hanem az ember minden más tulajdonságát is érinti. Munkáltatói szempontból azt jelenti, hogy toborozzunk és tartsunk meg különféle talentumokkal megáldott embereket, és adjuk meg nekik a szükséges feltételeket ahhoz, hogy kibontakoztathassák ezeket a talentumokat. A diverzitással rendelkező munkahely tehát olyan munkahely, ahol mindenkinek a véleménye számít, és ahol legfőbb cél olyan inkluzív munkahelyi miliő megteremtése, melyben minden munkavállaló maximálisan hasznosíthatja a tehetségét. A közelmúlt két örvendetes vívmánya, hogy egyrészt Obama elnök ratifikálta a nőknek és minden dolgozónak a fizetésbeli diszkrimináció ellen védelmet biztosító Lilly Ledbetter Fair Pay Act-et, másrészt, hogy megalakult a Nők és Leányok Tanácsa a Fehér Házban, melynek feladata a törvényhozók figyelmének ráirányítása a kabinet intézkedéseinek nőkre gyakorolt hatásaira.

Életrajz letöltése (PDF)
http://www.diversityspectrum.com/

 
 

Myrtha Casanova az Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad (IEGD) spanyol civil szervezet elnöke

a TRIO-BAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT 2010-2011" Konferencián a Parlamentben elhangzott előadásában a diversity / sokszínűség szerepét emelte ki egy új, megváltozott Európában, amelynek a Lisszaboni Szerződés óta azért kell küzdenie, hogy fenntarthatóbb, inkluzívabb és ezáltal sikeresebb legyen. A kihívás Casanova asszony szerint abban áll, hogy új eszközökkel nézzünk szembe az immár hatvan éve békében élő európai kontinens aktuális kérdéseivel; az egyre fokozódó diverzitással, multikulturalizmussal, vallási és gazdasági sokszínűséggel. A cél egy olyan egységes Európa létrehozása, amely pont változatossága és kulturális színessége folytán járul hozzá az egyéni fejlődés optimális körülményeinek megteremtéséhez. A kultúra szerepe kulcsfontosságú, hiszen az egyének mind a fizikai, mind a virtuális térben magukkal viszik kultúrájukat, amely a megnövekedett mobilitási arányok miatt - az emberek 60%-a ma már mobil - előtérbe került és új feltételeket is teremtett mind a gazdaságban, mind pedig a társadalomban. Az IEGD elnök asszonya felhívta a figyelmet a diverzitáshoz hozzájáruló különféle társadalmi csoportok, úgymint a nők, az idősek, a fogyatékossággal élők, a homoszexuálisok és a különféle etnikumokhoz tartozó emberek és a hozzájuk kapcsolódó ügyek fontosságára, amelyek optimális kezelése minden szervezet feladata, legyen akár a gazdasági élet, akár a közigazgatás szereplője. Casanova asszony a diversity management mint vállalati stratégia kiemelkedő fontosságát hangsúlyozta, amely sok szempontot figyelembe véve éri el, hogy az adott cég befogadó közeget teremtsen bármely társadalmi csoportból érkező egyén számára. Ma az EU-ban már a cégek 63%-a alkalmaz ilyen stratégiát, s ezen cégek 80%-a vallja, hogy a sokszínűségnek köszönhetik cégük megnövekedett innovációs kapacitását. Myrtha Casanova felhívta továbbá a figyelmet egy diverzitást promotáló európai mozgalom megszületésére, amelynek keretében már több ország, köztük Franciaország és Spanyolország is elfogadta a saját sokszínűségi kiáltványát (Diversity Charter), amelyhez önkéntes alapon csatlakozhatnak intézmények és szervezetek a diverzitással kapcsolatos tudás és tudatosság terjesztése érdekében. A cél mind a huszonhét EU tagállamban, így Magyarországon is hasonló sokszínűségi kiáltványok elfogadása, amelynek révén egy valódi európai partneri közösség alakulhatna ki a diverzitás kérdéskörében, alapvető minőségi sztenderdeket biztosítva Európa szerte. PARTNEREK EIMD pres may 2009

Prezentáció letöltése (PDF)

   

Lydie Gaudier, a belga Pour La Solidarité nevű civil szervezet projektigazgatója

a TRIO-BAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT 2010-2011" Konferencián a Parlamentben elhangzott előadásában a diversity / esélyegyenlőség vonatkozásában a munka és a magánélet közti egyensúly fontosságát emelte ki. Meglátása szerint a karrier és a családi kötelezettségek harmonikus viszonya akkor teremthető meg, ha modern munkaszervezési módok kerülnek bevezetésre az egyes munkáltatóknál, ha a rugalmasságot és a biztonságot, állandóságot, valamint a genderből fakadó különbségeket hangsúlyozó szempontok egyenlő mértékben érvényesülnek a foglalkoztatásban, illetve ha a szociális kohézió erősödik, és biztosítva van a hozzáférhető, minőségi társadalmi szolgáltatások közötti választás lehetősége. Lydie Gaudier az esélyegyenlőség megvalósításához szükséges jogi és szociális eszközök közül az 1993-as munkaidő direktívát említette, amely előírja a napi 11 órányi pihenést, illetve az 1997-es részmunkaidő direktívát, amely véleménye szerint csak közepes mértékben mondható női szempontból előnyösnek, hiszen ha egy nő részmunkaidőben dolgozik, kevesebbet keres és kevesebb járulékot kap. Említést tett egy új előterjesztésről is, amely elfogadása esetén a szülési szabadságot 14 hétről 20 hétre terjesztené ki úgy, hogy az édesanya az első 6 hét során fizetésének 100%-át megkapná. Az emberi erőforrás menedzsment eszközei közül a belga civil szervezet munkatársa a rugalmas időkeretek megvalósításának szükségességét, a túlórák kompenzálásának egységes rendszerét, a munkahét négy napra rövidülésének lehetőségét és különböző időnyerő mechanizmusok bevezetését emelte ki mint lehetséges eszközöket a karrier és a család minél sikeresebb összeegyeztetésének érdekében. Emellett ugyanilyen fontosnak nevezte az olyan általános szociális szolgáltatások kiterjesztését, mint a gyermekfelügyelet, az idősgondozás és a fogyatékossággal élők gondozása, a szociális szempontból fontos intézmények - orvosi rendelők, sportlétesítmények stb. - rugalmas nyitva tartását, az információs és kommunikációs technológiák minél szélesebb körű használatát, az ingázás hatékony módjainak kidolgozását, illetve a genderrel és a kulturális háttérrel kapcsolatos sztereotípiák elleni küzdelmet.

Prezentáció letöltése (PDF)

Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja